Close

Oznakowanie dla osób niewidomych

Dostosowanie architektoniczne wymusza na instytucjach i placówkach publicznych Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r., która w Art.6 jako minimalne wymagania określa zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy. 

 

Przy projektowaniu oznakowania w jednostkach publicznych należy także stosować się do wytycznych zawartych w dokumencie „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik”, opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zebrano tam wytyczne dla architektów i inżynierów budownictwa w zakresie kompleksowego dostosowania projektowanych budynków do potrzeb osób z różnym rodzajem niepełnosprawności.

 

Dostosowanie budynków do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących jest nie tylko kwestią przepisów, ale także bezpieczeństwa i równości. Oznakowanie Braille’em, kontrastowe kolory oraz czytelne, powiększone czcionki umożliwiają samodzielne poruszanie się po budynkach. Inwestując w takie rozwiązania, tworzymy przestrzenie bardziej dostępne i przyjazne dla wszystkich użytkowników.

 

Exit mobile version